Gemeenschapshuis 't Trefpunt
Ontmoetingscentrum voor Munstergeleen en omgeving

Stichting Het Trefpunt

De stichting Het Trefpunt is opgericht op 31 december 1969 bij Notariële Acte en heeft het volgende statutaire doel:


'De stichting stelt zich ten doel de oprichting, het beheer en de exploitatie van een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van de plaatselijke bonafide verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatieve en cultureel gebied'.


Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2024 uit twaalf personen, voor het grootste deel afkomstig uit de besturen van de plaatselijke verenigingen die van het gebouw gebruik maken.


Zoals vrijwel alle gemeenschapshuizen heet ook onze stichting een moeilijke tijd doorgemaakt vanwege de corona crisis. Dankzij de ondersteuning door de Gemeente Sittard Geleen is het gemeenschapshuis open kunnen blijven. Intussen draait het gemeenschapshuis weer op volle toeren en de meeste activiteiten zijn weer opgestart. Onder de knoppen Activiteiten en Verenigingen vindt u veel informatie over de lopende activiteiten. Het bestuur is heel gelukkig met het feit, dat er een nieuw beheerdersechtpaar is gevonden, Jeanette en Nico Bemelmans, die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen het gebouw op verantwoorde wijze te exploiteren. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is het toekomstbestendig maken van het gemeenschapshuis. Het gebouw is intussen meer dan 50 jaar oud en voldoet niet meer op alle fronten aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt in samenspraak met de gemeente en de Projectgroep Het Trefpunt plannen ontwikkeld voor renovatie of nieuwbouw van het gemeenschapshuis. Onder andere is daarbij de mogelijkheid in beeld om de naastgelegen Sint Pancratius kerk op termijn (mede) als gemeenschapshuis in te richten.


Zoekt u contact met het bestuur van de Stichting Het Trefpunt? Klik hier.